Điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) là một trong những văn bản quan trọng trong lĩnh vực đất đai tại Việt Nam. Nó được cấp cho cá nhân, tổ chức có quyền sử dụng đất để chứng nhận quyền và nghĩa vụ của chủ sử dụng đất đối với thửa đất được giao, được thuê, được sử dụng theo quy định của pháp luật. GCNQSDĐ cũng là tài sản có giá trị và có thể được sử dụng để thế chấp vay vốn ngân hàng. Tuy nhiên, để được cấp GCNQSDĐ, cá nhân, tổ chức phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về các điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Việt Nam.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là gì?

Trước khi tìm hiểu về điều kiện cấp GCNQSDĐ, chúng ta cần hiểu rõ về khái niệm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Theo quy định tại Điều 152 Luật đất đai năm 2013, GCNQSDĐ là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho cá nhân, tổ chức được giao đất, thuê đất, sử dụng đất để chứng nhận quyền và nghĩa vụ của chủ sử dụng đất đối với thửa đất được giao, được thuê, được sử dụng theo quy định của pháp luật về đất đai.

GCNQSDĐ có giá trị pháp lý cao và là cơ sở để chủ sử dụng đất thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình đối với thửa đất được giao, được thuê, được sử dụng. Nó cũng là tài sản có giá trị và có thể được sử dụng để thế chấp vay vốn ngân hàng. Do đó, việc có được GCNQSDĐ là rất quan trọng đối với các cá nhân, tổ chức sử dụng đất.

Điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Điều kiện đăng ký quyền sử dụng đất
Điều kiện đăng ký quyền sử dụng đất

Theo quy định tại Điều 152 Luật đất đai năm 2013, để được cấp GCNQSDĐ, cá nhân, tổ chức phải đáp ứng các điều kiện sau:

Điều kiện về quốc tịch và năng lực hành vi dân sự

 • Là công dân Việt Nam; người nước ngoài, tổ chức nước ngoài được phép sở hữu, sử dụng đất theo quy định tại Luật đất đai.
 • Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của Bộ luật dân sự.

Điều này có nghĩa là chỉ có những cá nhân, tổ chức có quốc tịch Việt Nam hoặc được phép sở hữu, sử dụng đất theo quy định tại Luật đất đai mới được cấp GCNQSDĐ. Ngoài ra, họ cũng phải có đủ năng lực hành vi dân sự để thực hiện các quyền và nghĩa vụ liên quan đến việc sử dụng đất.

Điều kiện về việc được giao đất, thuê đất, sử dụng đất

 • Được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.
 • Sử dụng đất đúng mục đích, đúng đối tượng theo quy định của pháp luật về đất đai.

Điều này có nghĩa là chỉ những cá nhân, tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho sử dụng đất theo quy định của pháp luật mới được cấp GCNQSDĐ. Ngoài ra, họ cũng phải sử dụng đất đúng mục đích và đúng đối tượng theo quy định của pháp luật về đất đai. Việc sử dụng đất đúng mục đích và đúng đối tượng là rất quan trọng để đảm bảo việc sử dụng đất hiệu quả và bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan.

Điều kiện về nghĩa vụ tài chính

 • Thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định của pháp luật về đất đai.

Điều này có nghĩa là cá nhân, tổ chức phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định của pháp luật về đất đai. Điều này bao gồm các khoản thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc sử dụng đất.

Các trường hợp không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Theo quy định tại Điều 153 Luật đất đai năm 2013, có một số trường hợp cá nhân, tổ chức không được cấp GCNQSDĐ, bao gồm:

 • Không đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều 152 của Luật đất đai.
 • Sử dụng đất sai mục đích hoặc sai đối tượng so với quy định của pháp luật.
 • Không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định của pháp luật.
 • Vi phạm quy định về bảo vệ môi trường, bảo vệ đất đai, bảo vệ tài nguyên đất đai.
 • Có hành vi lừa đảo, gian lận để được cấp GCNQSDĐ.

Các trường hợp trên đều là những hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật về đất đai.

Các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Theo quy định tại Điều 154 Luật đất đai năm 2013, để được cấp GCNQSDĐ, cá nhân, tổ chức phải thực hiện các thủ tục sau:

 1. Đăng ký yêu cầu cấp GCNQSDĐ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 2. Nộp hồ sơ đăng ký cấp GCNQSDĐ gồm:
 3. Giấy đề nghị cấp GCNQSDĐ (theo mẫu quy định).
 4. Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân của người đăng ký (đối với cá nhân) hoặc bản sao giấy phép thành lập, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với tổ chức).
 5. Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy chứng nhận quyền thuê đất hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo hình thức khác (nếu có).
 6. Bản đồ vị trí và diện tích thửa đất được giao, cho thuê, cho sử dụng (nếu có).
 7. Giấy tờ, tài liệu khác liên quan đến việc cấp GCNQSDĐ (nếu có).
 1. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ tiến hành kiểm tra và xác minh thông tin trong hồ sơ đăng ký.
 2. Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ cấp GCNQSDĐ cho cá nhân, tổ chức nếu đáp ứng đủ các điều kiện quy định.

Ví dụ về các trường hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Để hiểu rõ hơn về các điều kiện cấp GCNQSDĐ, chúng ta cùng xem qua một số ví dụ cụ thể:

Ví dụ 1: Công ty TNHH A được cấp GCNQSDĐ

Công ty TNHH A là một doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh tại thành phố Hồ Chí Minh. Công ty này muốn mở rộng hoạt động sản xuất nên đã đăng ký yêu cầu cấp GCNQSDĐ để được sử dụng thêm một lô đất gần khu công nghiệp. Sau khi kiểm tra và xác minh thông tin, cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp GCNQSDĐ cho công ty TNHH A vì họ đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Luật đất đai.

Ví dụ 2: Cá nhân B không được cấp GCNQSDĐ

Cá nhân B là một người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Anh ta muốn mua một lô đất để xây dựng nhà ở nhưng không đáp ứng được điều kiện về quốc tịch và năng lực hành vi dân sự theo quy định tại Điều 152 Luật đất đai. Do đó, cá nhân B không được cấp GCNQSDĐ và phải tìm cách khác để sở hữu và sử dụng đất.

Kết luận

Như vậy, điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là rất quan trọng và được quy định cụ thể tại Luật đất đai năm 2013. Chỉ khi đáp ứng đủ các điều kiện quy định, cá nhân, tổ chức mới được cấp GCNQSDĐ để chứng nhận quyền và nghĩa vụ của mình đối với việc sử dụng đất. Việc thực hiện đúng các điều kiện này cũng đảm bảo việc sử dụng đất hiệu quả và bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng việc không đáp ứng đủ các điều kiện này sẽ dẫn đến việc không được cấp GCNQSDĐ hoặc bị thu hồi GCNQSDĐ đã được cấp trước đó. Do đó, cá nhân, tổ chức cần nắm rõ các điều kiện này để đảm bảo quyền lợi của mình trong việc sử dụng đất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm: Cách mua bán bất động sản an toàn

Xem Ngay
x