• Có nên mua nhà đất gần chùa chiền

    Có nên mua nhà đất gần chùa chiền?

    Trong xã hội Việt Nam truyền thống, chùa chiền từ lâu đã là một phần không thể tách rời của đời sống tâm linh người dân. Những ngôi chùa không chỉ.