Điều kiện để được chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Điều kiện để được chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì theo luật đất đai 2013 có quy định ở khoảng 1 điều 188 thì người sử dụng đất có quyền chuyển nhượng đất khi có đủ các điều kiện sau đây:

Điều kiện để được chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Điều kiện 1: Có giấy chứng nhận, trừ 02 trường hợp sau đây:

Trường hợp 1: Theo khoản 3 Điều 186 Luật Đất đai 2013 có nội dung.

Người được nhận thừa kế nhưng đang định cư ở nước ngoài, không thuộc đối tượng mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất, không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhưng được quyền chuyển nhượng đất được thừa kế cho người khác.

Trường hợp 2: Theo khoản 1 Điều 168 Luật Đất đai 2013 có nội dung

  • Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp thì người sử dụng đất được chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi có quyết định giao đất, cho thuê đất.
  • Người nhận được thừa kế chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng có đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Điều kiện 2: Đất không có tranh chấp

Điều kiện 3: Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án

Điều kiện 4: Trong thời hạn sử dụng đất

Như vậy để quyền chuyển nhượng sử dụng đất được thực thi thì phải thỏa mãn tất cả các điều kiện trên, nếu vướn một trong các điều kiện thì việc chuyển nhượng không hợp pháp.

Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Đất trong quy hoạch vẫn được phép chuyển nhượng

Theo khoản 2 Điều 49 Luật Đất đai 2013 (sửa bổi, bổ sung bởi Khoản 1 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật liên quan đến quy hoạch 2018) thì đất trong diện quy hoạch gồm 02 trường hợp:

Trường hợp 1: Không có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện

Đất nằm trong diện quy hoạch nhưng chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì được phép chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế.

Trường hợp 2: Có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện

Đất thuộc diện quy hoạch và đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch, tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm.

Như vậy thì theo điều kiện để được chuyển nhượng đất trong diện quy hoạch vẫn được phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất tuy nhiên có những điều đáng lưu ý:

  • Đất bị thu hồi sẽ có giá rất thấp so với giá mua.
  • Bị từ chối công chứng ở nhiều tổ chức công chứng hoặc văn phòng đất đai từ chối thủ tục sang tên

Vì thế khi mua bán đất đai người mua nên chú ý đất có bị quy hoạch không để không phải chịu sự rắc rối tổn thất sau này.

Xem thêm: Rủi ro khi mua nhà đất bằng giấy viết tay

Xem Ngay
x