bán đất nền vĩnh yên

1 Mã bất động sản: 889
3 Loại bất động sản:
3 Giá: 20
4 Ngày đăng tin: 09-06-2020
5 Diện tích công nhận: 200 m2
6 Diện tích SD: 250 m2

Thông tin BDS

Thông tin liên hệ

GỬI YÊU CẦU CHO BẤT ĐỘNG SẢN NÀY