skip to Main Content
Menu

Người bán cần có sản phẩm chính chủ đúng với thông tin sản phẩm, người mua cần đến thực địa khảo sát bất động sản, xem giấy tờ đầy đủ tính pháp lý thì giao dịch tiền đặt cộc do hai bên tự thỏa thuận, nếu bên bán không đáp ứng đủ điều kiện thì bên mua có quyền thu hồi tiền đặt cộc hoặc hai bên thỏa thuận thêm để đạt mục đích chung.

Thời hạn thu hồi tiền đặt cộc nếu không được sự thỏa thuận là 2 ngày từ khi bên mua yêu cầu trả tiền, về cách thức giao dịch tiền bạc hai bên bán và mua nên giao dịch có đầy đủ người thân hai bên cần thiết nhờ cán bộ công an giám sát để an toàn trong giao dịch. Vị trí giao dịch kính đáo không công khai giữa chợ, quán xá để hạn chế trộm cướp.

 

0/5 (0 Reviews)
Back To Top
Search